Annette Urup Nielsen

Annette Urup Nielsen

Annette Urup Nielsen
Født 1960, mor til 2 børn.

Jeg har arbejdet i Skov Madsen Bedemandsforretning siden februar 2000.

Har været medindehaver af Skov Madsen Bedemandsforretning siden år 2007, og blev eksamineret bedemand i år 2008.

Jeg har gennemgået merkonomuddannelsen og arbejdet som bogholder i flere Europæiske lande.

Det meste af tiden er jeg på kontoret i Jernbanegade Esbjerg, hvor jeg besvarer telefonopkald og står for bogholderiet.

Fritiden bruger jeg sammen med familien.