Betty Jensen

Betty Jensen

Betty Jensen
Født 1968, gift med en landmand 3 voksne børn

Jeg blev ansat i Skov Madsen Bedemandsforretning den 1. november 2009 og har bestået bedemandsuddannelsen fra Danske Bedemænd.

Oprindelig blev jeg butiksudlært men har været medhjælpende ægtefælle, mens børnene var små. Da de blev større, fik jeg deltidsjob på den lokale kirkegård som gravermedhjælper. Et arbejde jeg rigtig godt kunne lide. Men efterhånden voksede lysten til at prøve noget nyt frem, og valget faldt så ud til fordel for et job som bedemand - en beslutning, jeg på intet tidspunkt har fortrudt.

Det er en gave at føle, man kan hjælpe andre i en så svær situation, som et dødsfald bringer med sig.

Fritiden bruges sammen med familien og gode venner samt på frivilligt arbejde, bl.a. som bestyrelsesmedlem i vores lille ringriderforening.