Jan Bejlegaard

Jan Bejlegaard

Jan Bejlegaard
Født 1956, gift og har 2 børn.

Blev eksamineret bedemand i år 2000.

Med en baggrund som uddannet pædagog og eksamineret samtaleterapeut, føler jeg mig istand til at hjælpe pårørende med de ting de måtte ønske og jeg har arbejdet som bedemand ved Skov Madsen siden sommeren 2000.

I min fritid har jeg været medlem af FDF og gennem 40 år været kormedlem i Treenighedskirkens drenge og mandskor. Jeg har ligeledes være kirkesanger i to landsbykirker.

Jeg bestræber mig på at yde en personlig, saglig og professionel bistand og være behjælpelig med alle de ønsker, der måtte fremkomme gennem en personlig samtale, så man får en god og minderig afsked med sine Kære.